Xin chào, bạn có khó khăn hay thắc mắc gì cần chúng tôi giúp đỡ không ?
yahoo
skype
bg_support
img_hotline (08) 3868 0955

Du học New zealand

Hệ thống giáo dục tại New Zealand

Tại New Zealand có tất cả 8 trường Đại học do nhà nước quản lý với các chương trình đào ...
 

Quy trình xin visa New Zealand

Sau 3 tuần kể từ ngày nộp đủ hồ sơ và giấy tờ yêu cầu, nhân viên thị thực sẽ xem xét ...