Thủ tục làm mới visa Mỹ

Chủ nhật, 28/06/2015, 04:47 GMT+7

Các khách thăm ngắn hạn, sinh viên về phép, khách trao đổi, những khách làm việc có thời hạn và khách lưu chuyển trong các công ty (những người đã và đang có các loại thị thực B, F, M, J, H và L) mang quốc tịch Việt Nam có thể làm lại thị thực của họ bằng cách gửi đơn xin thị thực qua bưu điện đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mà không cần phải trực tiếp đến phỏng vấn và lấy dấu vân tay. Các đương đơn trên toàn Việt Nam, bao gồm cả đương đơn thuộc khu vực lãnh sự Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, có thể tận dụng thủ tục làm mới thị thực qua bưu điện.

Tổng lãnh sự quán sẽ không xử lý cấp mới thị thực cho những hồ sơ nào nhận được qua bưu điện. Tổng lãnh sự quán sẽ vẫn tiếp tục chỉ cấp thị thực cho các hồ sơ xin cấp thị thực trực tiếp mà thôi.

Để biết thêm thông tin về thủ tục làm mới thị thực qua bưu điện với Đại sứ quán, vui lòng tham khảo tại http://vietnam.usembassy.gov/
Copyright © 2015 Du Học Toàn Thế Giới Worldwide Education